Wouter Sluis-penning voor Janus Boer

Janus Boer uit Stolwijk kreeg tijdens de prijsuitreiking van Cum Laude 2016 op 10 maart de Wouter Sluis-penning uitgereikt. De Wouter Sluis-penning is een waardering voor de mensen die voor de boerderijzuivelsector meer doen ‘dan op grond van hun functie of taak van hen mag worden verwacht’.

De Bond van Boerderij-Zuivelbereiders heeft in 1991 de Wouter Sluispenning ingesteld, genoemd naar een man die zich voor de zuivelbereiding heeft ingezet en die altijd klaarstond om anderen van dienst te zijn. Het zijn vaak kleine dingen, meestal blijven ze onopgemerkt, maar ze zijn er wel. En juist een kleine sector als boerderijzuivelsector onze kan er niet zonder.

Anderen van dienst

Voor boerenkaas­makend Nederland is Janus Boer een bekende naam door zijn werk bij De Producent gedurende een kwart eeuw en belangeloos binnen de sector in de jaren daarna. Al die tijd maakte hij zich zorgen­ over de kwaliteit van de kaas. Boer zocht naar oplossingen voor problemen, naar nieuwe mogelijkheden om te sturen en om de kwaliteit te beheersen. Ook was hij vaak bij keurin­gen present en zocht hij naderhand contact met bedrijven met tegenvallende resultaten.
Boer ging vijftien jaar geleden met pensioen maar hij ging niet neerzitten: hij was anderen van dienst met zijn ervaring en kennis. Naast de Wouter Sluis-penning is Janus Boer ook drager van twee Gouden Kaas­boren en verschillende medailles en vorig jaar is hij Koninklijk onderscheiden door Zijne Majesteit. Zoiets straalt ook af op de boerderijzuivelsector. De Bond van Boer­derij-Zuivelbereiders heeft Janus Boer met de Wouter Sluis-penning welverdiend in de schijnwerpers gezet.

Reacties zijn gesloten.