Wijziging NVWA-tarieven per 1 mei

Per 1 mei zijn een aantal tarieven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gewijzigd. Het betreft de tarieven voor keuringen, systeemtoezicht, certificering en monsterneming en -analyse. De wijzigingen houden verband met de loon- en prijsontwikkelingen en aanpassingen van het toezicht.

In het verleden is ervoor gekozen kosten van toezicht volgens bedrijfseconomische principes door te berekenen. Uitgangspunt is dat de kosten die de NVWA maakt, worden verrekend in het tarief, waardoor het kostendekkend is. Dit tarief wordt jaarlijks geëvalueerd. Aanvullende controles tegen betaling zijn al gangbaar in de industriële productie, horeca en ambachtelijke productie. De kosten van aanvullende controles bij veehouders op het gebied van diergeneesmiddelen, dierwelzijn en diergezondheid worden met ingang van 1 mei nu ook in rekening gebracht. Zie voor meer informatie de pagina Tarieven op de website van de NVWA.

Reacties zijn gesloten.