Weidevogelzuivel

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft de besteding bekendgemaakt van de 30 miljoen aan EU-steungeld voor varkenshouderij en melkveehouderij. Zie de website van de Tweede Kamer. Onderdeel van de regeling is dat er 250.000 euro wordt gereserveerd voor melkveehouders die aan agrarisch natuurbeheer doen en geborgde weidevogelzuivel op de markt gaan brengen.

De regeling wordt door ZuivelNL verder uitgewerkt,  zie de website van ZuivelNL. Indien u hiervoor interesse heeft, is het raadzaam om deze (aankomende) mogelijkheid te onderzoeken. Het bestuur van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders zal dit specifiek bespreken in haar vergadering op 17 februari. Het BBZ-bestuur houdt zich aanbevolen voor ideeën voor invulling, binnen de door het ministerie gestelde kaders.

Foto: Hans Hillewaert/Wikipedia

Reacties zijn gesloten.