Weidevogelsubsidie is verdeeld

ZuivelNL heeft de subsidie voor het op de markt brengen van weidevogelvriendelijke zuivelproducten toegekend aan zeven projecten, waaronder een project van Weerribben Zuivel. Het beschikbare budget van 250.000 euro is geheel benut.

Voor de subsidieregeling zijn veertien aanvragen ingediend. Die zijn door een adviescommissie beoordeeld op vier criteria (uitwerking voorstel, vogelvriendelijkheid, haalbaarheid en potentieel). Op basis van het advies van de commissie heeft ZuivelNL aan zeven kansrijke projecten subsidie toegekend. Het betreft drie collectieve projecten: NoorderlandMelk / Boerengilde, Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer De Amstel, Weerribben Zuivel en vier projecten van individuele melkveehouders.

Marktpotentieel

De toegewezen projecten hebben de ambitie een vogel- en natuurvriendelijke bedrijfsvoering via eigen zuivelproducten een bedrijfseconomische basis te geven. De projecten kennen een grote variatie in marktaanpak en doelgroep, waardoor in gezamenlijkheid een goed beeld zou kunnen ontstaan van het marktpotentieel. Een dergelijke bedrijfsvoering kan een goede rol spelen bij het behoud van weidevogels en biodiversiteit in de Nederlandse melkveehouderij, aldus ZuivelNL.

Reacties zijn gesloten.