Veel belangstelling voor studiedag over zuursel en stremsel

De Bond van Boerderij-Zuivelbereiders organiseerde op 24 oktober voor het eerst een landelijke studiedag. Er was zoveel belangstelling dat organiserend BBZ-bestuurslid Bert van Zeeburg helaas een aantal mensen teleur moest stellen nadat het maximale deelnemersaantal van twintig bereikt was.

Gea van der Puijl was spreker op de studiedag over zuursel en stremsel. Over zuursel en stremsel is veel te vertellen. Ze had onvoldoende tijd om het onderwerp stremsel voldoende aan bod te laten komen, dus een vervolg is gewenst.

Reacties zijn gesloten.