Tweede fase herziening Hygiënecode

BBZ- bestuursleden Willem van der Schans en Wim Meure-Buren houden zich bezig met de herziening van de Hygiënecode voor zelfzuivelaars. De oude hygiënecode is van 2007 en aan herziening toe. De opdracht voor herziening is gegeven aan Fre Etty en Gea van der Puijl. Zij streven wij ernaar om dit in 2020 te kunnen afronden.

Inmiddels is de eerste fase, de verkenning, uitgevoerd en is er gesproken met gebruikers van de code en de controlerende instanties. De tweede fase, de risico-inventarisatie, gaat nu plaatsvinden. Dit is een lastige fase omdat de risico’s bij de bereiding van kaas en zuivel in kaart moeten worden gebracht, maar ook hoe we de risico’s kunnen beheersen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de listeriabesmettingen en de EHEC-besmettingen van de laatste tijd. De BBZ doet zijn uiterste best om de code zo breed mogelijk te schrijven zodat alle leden hiervan optimaal kunnen profiteren.

De NVWA en het COKZ moeten de herziene Hygiënecode goedkeuren. Deze instanties gaan aan de hand van deze code de controles uitvoeren.

Reacties zijn gesloten.