Subsidie voor maximaal vier weidevogel-zuivelprojecten

Het ministerie van Economische Zaken maakte onlangs kenbaar dat 250.000 euro uit in totaal 30 miljoen euro aan Europees steungeld beschikbaar is voor weidevogelzuivelprojecten door melkveehouders. De 250.000 euro kan worden verdeeld over twee tot vier initiatieven om weidevogelzuivel in de markt te zetten.

ZuivelNL zal zo spoedig mogelijk een projectplan indienen bij RVO waarin wordt beschreven op welke manier het geld bij melkveehouders terechtkomt. RVO zal via een subsidiebeschikking de financiële middelen ter beschikking stellen aan ZuivelNL (uiterlijk juni 2016). Het projectplan van ZuivelNL is ook de basis voor de uiteindelijke controle op de besteding van de middelen.

Verder is bekend dat:

  • Per deelnemende melkveehouder een maximumbedrag van 5.000 – 10.000 euro wordt uitgekeerd.
  • Melkveehouders deelnemer moeten zijn aan agrarisch natuurbeheer.
  • Initiatiefnemers moeten borgen dat de melkstroom aantoonbaar van melkveehouders komt die ‘weidevogelvriendelijk’ zuivel produceren.
  • Gedacht is aan een premie voor de eerste melkveehouders die daadwerkelijk een product in de markt zetten; dit om te voorkomen dat het geld gaat naar haalbaarheidsstudies.
  • Besteding moet plaatsvinden in 2016 met uitloop naar 2017.
  • Voor financiering van het proces geen geld beschikbaar is.

Hebt u interesse als melkveehouder/zelfzuivelaar, neem dan contact op met het BBZ-secretariaat: w.grootwassink@boerderijzuivel.nl of mobiel 06-51378291. Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met ZuivelNL: http://www.zuivelnl.org/.

Foto: Hans Hillewaert/Wikipedia

Reacties zijn gesloten.