Studieclub Zuivel in noord en zuid bij elkaar geweest

De Bond van Boerderij-Zuivelbereiders heeft ongeveer 75 leden die zuivel maken. Dus alle zuivel behalve de kaas. In Drunen en in Zwolle kwamen twee groepen van zeven boeren bij elkaar. Dit was nieuw en men had er in sommige gevallen een hele reis voor over. Actuele zaken werden besproken en volgende keer gaan de deelnemers aan de studie.

De deelnemers aan de studieclubbijeenkomsten spraken over het beschermen van echte karnemelk. Een GTS is mogelijk lastig, de zuivelbereiders gaan informeren in andere Europese landen of er behoefte aan is en dan eventueel daarin door. Binnen het keurmerk Echte Boerderijzuivel zou ook echte karnemelk beter uitgevent kunnen worden, want iedereen maakt gekarnde karnemelk. Los van keurmerken kun je het meenemen in de promotie en klanten gewoon laten proeven. Positief neerzetten.

Puntentelling

De puntentelling voor zuivel moet er komen en worden ontwikkeld door een deskundige. Bij een gelijk aantal punten kunnen de boeren zelf subjectief proeven welk product de lekkerste is. Sommige boeren/boerinnen willen wel input leveren voor de puntentelling of betrokken worden bij de ontwikkeling.

Grote vraag naar rauwe melk

In het kader van de Europese Hygiënecode werd er gesproken over het bottelen van rauwe melk. Dat de vraag groot is, was voor iedereen helder. De oplossingen die eenieder vindt met zijn klanten zijn interessant voor nadere studie… De nieuwe Europese code biedt kansen voor legalisering van het bottelen, want dat lijkt het veiligst. Enkele zuivelaars waren hier heel blij mee.

Logo

Dat Westland Kaas het logo voor Boerderijzuivel gebruikt voor Kaas van de Boerderij, daar staan de studieclubdeelnemers positief kritisch tegenover. Enerzijds wordt het logo bekender, anderzijds verwatert het logo. Dit is altijd het dilemma. Discussie over het gebruik voor lange termijn waarborgen.

Foto: www.boerderijzuivel.nl

Reacties zijn gesloten.