Stand van zaken herziening hygiënecode

In de zomer van 2019 is er gestart met de herziening van de hygiënecode.  De Bond van Boerderij-Zuivelbereiders is tevreden met hoe de herziening tot nu toe verloopt.

In het voorjaar van 2020 is er een start gemaakt met het aanpassen van een deel van de risicoanalyse, de basis van de hygiënecode. In juni is dit aangepaste deel ter beoordeling aangeboden aan de NVWA en half november heeft de BBZ een reactie hierop ontvangen. De komende maanden zullen worden gebruikt om de gemaakte opmerkingen te verwerken en het resterende deel van de risicoanalyse aan te passen aan de huidige normen en inzichten.

Na goedkeuring van de volledige risicoanalyse kan worden gestart met het herschrijven van de hygiënecode, het kwaliteitshandboek zoals velen dit kennen. De BBZ hoopt dit herschrijven in het najaar van 2021 te kunnen starten. Pas na goedkeuring door VWS van zowel de risicoanalyse als het handboek, zal de huidige hygiënecode vervallen en worden vervangen door de herziene hygiënecode.

Reacties zijn gesloten.