Samenwerking met ambachtelijke bereiders?

Op de meeste najaarskeuringen heeft de voorzitter van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders het onderwerp ‘samenwerking met ambachtelijke bereiders’ aangestipt in het ‘praatje van de bond’. Boerderijzuivelaars en ambachtelijke bereiders kunnen elkaar wederzijds versterken.

Ambachtelijke bereiders zijn mensen die zuivelen, maar geen eigen vee hebben. Ze kopen melk aan. Sommigen verwerken de melk zelfs rauw.
Tijdens de bijeenkomsten van de studieclub Zachte kaas hebben we de ambachtelijke bereiders ‘ontdekt’. Ze hebben veelal dezelfde belangen als de zelfzuivelaars, ook al zijn het geen boeren. Ze hoeven dus de meitelling niet in te vullen, maar qua bereiding zijn het bondgenoten van de boerderijzuivel­bereiders.

Belangen

Als er gekeken wordt naar de gezamenlijke belangen, dan zijn die er op het gebied van markt: notering, promotie en bescherming. Op het gebied van regelgeving: hygiënecode en lobby op de regelgeving. Op het gebied van kennis: studieclubs, keuringen en De Zelfkazer. Op al deze gebieden hebben de ambachtelijke bereiders geen tegengestelde belangen. Ze hebben juist dezelfde belangen en samenwerking kan zorgen voor versterking.

Statuten

De Bond van Boerderij-Zuivelbereiders zou haar statuten kunnen openstellen voor ambachtelijke bereiders, maar dat is natuurlijk een zwaar punt, want voor je het weet winnen ze ‘onze’ Cum Laude. Het heeft veel haken en ogen, en daarom heeft het BBZ-bestuur eerst maar eens een discussiestuk besproken. Deze discussie laat het bestuur een poosje sudderen, en daarna komt er een afgewogen voorstel met alle voors en tegens.

Op eigen kracht onderscheiden

Als er al samengewerkt gaat worden, moet er op het gebied van bescherming van de ambachtelijke bereiders wel een voorwaarde worden gesteld. Ze moeten zich op eigen kracht onderscheiden. Zij hebben al aan­gegeven dat het er niet om gaat om de bestaande logo’s van de boerderijzuivel­bereiders te gebruiken, want ze vallen er niet onder. Ze willen zich juist op eigen kracht onderscheiden, maar wel graag samen. Wordt vervolgd.

Reacties zijn gesloten.