Regelgeving rondom onverpakte producten

Naar aanleiding van het laatste afstemmingsoverleg HACCP-DHI ontstond de zorg over de voedingswaardedeclaratie die dit jaar van kracht wordt. Hiervoor is de wet er nog eens op nageslagen en daarin staat het volgende verwoord:

Volgens artikel 44, lid 1 onder a, zijn de allergenen verplicht. Onder b staat expliciet dat de rest niet van toepassing is. En in lid 2 wordt de mogelijkheid geboden aan de lidstaat om aanvullende regels op te stellen. Maar dat laatste heeft NL niet gedaan.
Dus op dit moment is er geen aanleiding om onrustig te zijn wat betreft de voedingswaardedeclaratie bij niet-voorverpakte producten.

Zie ook: Inventarisatie informatie over allergenen in onverpakte producten (Word-document)

Reacties zijn gesloten.