Puntentelling zachte kaas en zuivel

De vraag om een technische keuring met puntentelling voor zuivel en zachte kaas te ontwikkelen, kwam uit verschillende hoeken van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders. De vraag werd besproken in de bestuurs­vergadering van 18 januari.

Voor Boerenkaas weten we niet beter dat er een puntentelling is, en voor Kaas van de Boerderij wordt deze puntentelling ook gebruikt. Maar voor zuivel en zachte kaas kun je de puntentelling niet zomaar over­nemen: je moet bij deze producten opnieuw kijken hoe je de punten verdeelt. Het idee is om wel analoog aan de puntentelling voor Boerenkaas te werken, dus om tot 100 te tellen met de punten. Ook worden er keurmeesters opgeleid en vinden de eerste keurin­gen plaats met de studieclub Zuivel Noord, Zuivel Zuid, de studieclub Geiten, de NVPM (schapen) en de studieclub Zachte kaas. In overleg met deze clubs kijken we dan hoe en wanneer we Cum Laude Awards 2017 uitreiken in deze categorieën.

Reacties zijn gesloten.