Promotiecommissie en Klankbordgroep

Het nieuwe promotieprogramma is aan het warmdraaien, en om die reden is de bestaande promotiecommissie uitgebreid.

Cees Slob is voorzitter van de nieuwe promotiecommissie. Nieuwe commissieleden zijn: vanuit het bestuur Theo Dekker en vanuit de leden Lisette van der Burg en Sjaak Koopmans.
Els Mesu is jarenlang lid geweest van de promotiecommissie en zij vond het tijd om het stokje weer eens over te dragen aan een nieuwe generatie. Tijdens de keuring van Zuid Nederland heeft de bond haar in het zonnetje gezet en bedankt voor haar trouwe inzet.
Atie van Olst had ook zitting in de promotie­commissie. Het Europese programma is nu afgelopen en daarmee ook haar werkzaamheden voor de bond. Zij woont nu in Singapore, maar aan een passend afscheid wordt gewerkt, want zij is nog regelmatig in Nederland. Atie heeft jarenlang de promotiekar getrokken. Via haar deskundigheid en inzet is de promotie opgezet, doorontwikkeld en steeds verder geprofessionaliseerd. Langs deze weg willen we haar ook bedanken voor de inzet en deskundigheid van alle drie de promotieprogramma’s in vijftien jaar.
Karin van Veen en Marijke Booij zijn nu de nestors van de promotiecommissie, hun ervaring zal de commissie goed kunnen gebruiken.

Klankbordgroep Hygiënecode

Om de herziening van de hygiënecode in goede banen te leiden is er een Klankbordgroep Hygiënecode ingesteld. Jan Wanders en Irene van de Voort hebben als bestuursleden zitting in deze klankbordgroep. Daarnaast maken Jan Uitentuis, Broeder ­Jakobus van Abdij Koningshoeven en ­Marijke Booij deel uit van de klankbordgroep. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij j.vreeling@boerderijzuivel.nl.

Reacties zijn gesloten.