Premie voor vroege weidegang

Melkveebedrijven kunnen in 2016 een premie van maximaal 700 euro ontvangen als zij hun melkkoeien vroeg in het seizoen weiden. Het geld is afkomstig van de Europese Commissie die geld beschikbaar heeft gesteld om de melkveehouderij te steunen. Indien de animo groter is dan de beschikbare middelen, zal een lager bedrag uitgekeerd worden.

De uitvoering van de regeling wordt normaliter verzorgd door de zuivelondernemingen. Melkveehouders die niet bij een zuivelonderneming zijn aangesloten en alle melk zelf verwerken én voldoen aan alle eisen, kunnen bij aanvang van de weidegang een aanvraag indienen bij ZuivelNL: 070 219 1600 of info@zuivelnl.org. Ook kunnen deze melkveehouders zich tot 14 april 2016 aanmelden bij de BBZ: w.grootwassink@boerderijzuivel.nl. De BBZ doet dan een collectieve aanmelding.

Verklaring

Om voor uitbetaling in aanmerking te komen moeten deelnemers na afloop van het weideseizoen een verklaring van een onafhankelijke controle-instantie of accountant overleggen waaruit blijkt dat zij daadwerkelijk hebben voldaan aan de eisen. Zie voor verdere toelichting: www.zuivelnl.org/maatregel-verduurzaming-vroege-weidegang/

Foto: Pixabay/DutchAir

Reacties zijn gesloten.