Plan van aanpak etikettering voedingsmiddelen

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) komt in het voorjaar van 2016 met een plan van aanpak om de misleidende etikettering van voedingsmiddelen aan te pakken. Zij schrijft dat in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer over misleiding bij voedselproducenten en door supermarkten.

De NVWA beoordeelt op grond van geldende wet- en regelgeving van geval tot geval of er sprake is van een overtreding. In geval van overtreding kan de NVWA gebruik maken van waarschuwingen en boetes. Het verantwoordelijke bedrijf zal moeten zorgen dat de tekortkoming wordt opgeheven, ongeacht welke interventie wordt toegepast. Deze interventie zal pas stoppen als de overtreding is opgeheven.

Reacties zijn gesloten.