Berichten van Bond van Boerderij-Zuivelbereiders

Afvoeren GMP+ wei: hoe gaat het in z’n werk?

De Bond van Boerderij-Zuivelbereiders krijgt de laatste tijd veel vragen over GMP+wei. Boerderijzuivelbereiders mogen alleen wei van hun bedrijf afvoeren als die gecontroleerd is. Lees meer ❯

Bericht van de BBZ-voorzitter

December is altijd een maand om terug te blikken. Dit jaar sluiten we zelfs een decennium af. Over een paar weken leven we gewoon in 2020. Wat is er de afgelopen tien jaar bereikt in de melkveehouderij? De hele sector … Lees meer ❯

Voorbereidingen Cum Laude Awards in volle gang

Over ongeveer drie maanden, op donderdag 12 maart 2020, organiseert de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders de Cum Laude Awards 2020, voor zowel (half)harde kaas als zuivel en zachte kaas. Er worden dit jaar twee gouden melkbussen uitgereikt: een voor de lekkerste kaas en een voor de lekkerste zuivel/zachte kaas. Lees meer ❯

Twee noteringen: ja of nee?

Op de algemene ledenvergadering van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders (BBZ) van maart van dit jaar werd de vraag gesteld wat het standpunt is van de bond inzake twee noteringen: een voor de Boerenkaas en een voor de Kaas van de Boerderij. Lees meer ❯

Gesprek met RVO en Ministerie van LNV over Boerenkaas

Een aantal bestuursleden van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders is heeft vorige week een gesprek gehad met het RVO, het Ministerie van LNV en het COKZ in Den Haag over het GTS-productdossier Boerenkaas. Lees meer ❯

Noteringen verhoogd met 10 cent

De noteringen voor november zijn met 10 cent verhoogd. Lees meer ❯

Bericht van de BBZ-voorzitter

In de boerenkaasmaand oktober is het woord boeren heel veel gevallen. Oktober was de maand dat de boeren massaal hun onvrede uitten aan politiek Den Haag. Lees meer ❯

Nieuw BBZ-bestuurslid gezocht

Zoals u misschien al hebt gelezen, heeft Leo Kool besloten om te stoppen met het bestuurswerk voor de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders. De BBZ zoekt dan ook een nieuw bestuurslid. Lees meer ❯

Oktober Boerenkaasmaand goed verlopen

De Oktober Boerenkaasmaand is weer afgelopen. De resultaten op social media laten zien dat ook deze keer de filmpjes en vlogs goed zijn ontvangen. Lees meer ❯

Voorbereidingen Cum Laude Awards in volle gang

De voorbereidingen voor de Cum Laude Awards 2020 zijn in volle gang. Deze keer zullen naast de harde kazen ook de zachte kazen en zuivel gekeurd worden. Lees meer ❯