Noteringen verhoogd met 10 cent

De zuivelmarkt komt langzaam in beweging. Stilaan zijn de noteringen voor veel producten iets opgelopen, waaronder ook die voor foliekaas. Melkvet is aan het eind van het jaar vaak goed gevraagd en de stemming op de zuivelmarkt is ook gematigd positief. Dit alles zou kunnen leiden tot een iets hogere boerderijmelkprijs.

De situatie op de boerenkaasmarkt is nog niet veel veranderd. De aanvoer blijft ruim en de voorraden zijn ook behoorlijk groot. Wel wordt er veel werk verzet om de kaas te verkopen en dit lukt ook goed. De belangstelling voor boerenkaas blijft groot en de verkopen lopen prima. Er zijn wat verschillen per type kaas en sommige bereiders merken dit ook door belangstelling van hun afnemer. Toch is er nog veel kaas die verkocht moet worden. Advies blijft om de productie af te stemmen op de vraag van de afnemers.
Hoewel de huidige marktsituatie nog geen aanleiding is om de prijs aan te passen, heeft een betere stemming de noteringscommissie doen besluiten de noteringen voor alle soorten voor november met 10 cent per kg te verhogen. De stemming is goed.

Prijzen Boerenkaas

2019 oktober november
12 kg 4,40 4,50
16 kg 4,55 4,65
> 20 kg 4,70 4,80
Leidse 30+ 4,95 5,05
Kruiden 4,50 4,60
Stemming matig goed

Op de pagina Boerenkaasnotering vindt u een overzicht van de noteringen en melkprijzen over meerdere jaren.

Reacties zijn gesloten.