Noteringen onveranderd

Er wordt veel over de zuivelmarkt gezegd en geschreven, de algemene tendens is dat de prijzen zullen dalen en dat de markt langere tijd op een lager prijspeil zal opereren. Boter is al fors lager, melkpoeder is op een lager niveau redelijk stabiel, maar bijvoorbeeld foliekaas is hard gezakt de afgelopen maand. De natuurkaas daarentegen blijft nog op een redelijk niveau. Ook lijkt de export weer wat beter op gang te komen. De verwachting is wel dat de boerderijmelkprijzen zullen dalen. Dat is al in enige mate aan de gang. Bovendien zitten we op de piek van de melkleveranties door het jaar.

De boerenkaasmarkt heeft intussen leren leven met de nieuw ontstane situatie. Veel bereiders zullen gemerkt hebben dat de afnemers de aanvoer proberen te sturen om een te groot aanbod aan boerenkaas te voorkomen. Dit betekent dat het aanbod nu beter in balans komt met de verminderde afzet. De afzet van de grote stroom consumptiekaas loopt overigens prima door, het is eerder ook al opgemerkt: mensen moeten toch eten. Er is echter minder ruimte voor specifieke soorten kaas, vooral die afgezet worden naar de horeca of de toeristenbranche. Bovendien is er nog een ruime voorraad in het pakhuis. De marges op deze kaas zijn nog onzeker en dat zorgt voor wat prijsdruk. De verkoop via boerderijwinkels loopt overigens opmerkelijk goed, maar deze kaas komt veelal niet via de kaashandel. De interesse in boerenkaas is er dus wel degelijk. Naast de promotieacties in het kader van Cum Laude Awards kan dit ook helpen om de afzet via de detailhandel op gang te houden/krijgen.

De noteringscommissie heeft besloten om na de verlaging van de vorige maand de notering voor mei gelijk te houden en verdere ontwikkelingen af te wachten. De stemming is redelijk.

Prijzen Boerenkaas

2020 april mei
12 kg 4,50 4,50
16 kg 4,65 4,65
> 20 kg 4,80 4,80
Leidse 30+ 5,05 5,05
Kruiden 4,60 4,60
Stemming matig redelijk

Op de pagina Boerenkaasnotering vindt u een overzicht van de noteringen en melkprijzen over meerdere jaren.

Reacties zijn gesloten.