Noteringen met 10 cent verlaagd, behalve Boeren-Leidse

De zuivelmarkt kwakkelt voort, er is geen duidelijke richting op te maken uit de prijsveranderingen van de diverse producten. De tendens lijkt dalende, maar Pasen heeft eerder weer een stijgende invloed, vooral waar het melkvet betreft. Ook wordt er gekeken naar ontwikkelingen elders in Europa om het aanbod aan zuivel in te schatten. Dit beeld is ook niet eenduidig. Al met al geen positieve stemming.

De verkopen van Boerenkaas en Kaas van de Boerderij zijn uitstekend en het perspectief voor de afzet is ook prima met Pasen en de Cum Laude-verkoopactie voor de boeg. Toch blijft de druk op de markt groot. Handelaren geven aan dat de voorraden nog altijd toenemen en er komt een moment dat deze voorraden niet meer in evenwicht zijn met het huidige afzetniveau. Er worden nu al veel inspanningen verricht om de huidige voorraad af te zetten, maar het aanbod aan kaas mag niet meer toenemen om prijsbederf te voorkomen. Het advies voor de kaasbereiders luidt: stem de productie nauwkeurig af met de afnemer(s). Er is geen behoefte aan kaas waar nu nog afzet voor moet worden gezocht.

De noteringscommissie heeft op 5 april besloten om de notering van de meeste soorten met 10 cent te verlagen. Uitzondering is de Boeren-Leidse kaas. De productie hiervan is klein, maar er zijn (bijna) geen voorraden van belegen Boeren-Leidse. De notering van deze kaas is ongewijzigd gebleven. De stemming blijft matig.

Prijzen Boerenkaas

2019 Maart April
12 kg 4,70 4,60
16 kg 4,85 4,75
> 20 kg 5,00 4,90
Leidse 30+ 5,15 5,15
Kruiden 4,80 4,70
Stemming redelijk matig

Reacties zijn gesloten.