Noteringen met 10 cent gezakt

De zuivelmarkt kwakkelt voort en wordt omschreven als zwak. Ondanks de lagere melkaanvoer wordt niet verwacht dat de noteringen voor de basisproducten (veel) zullen stijgen. Dit biedt weinig inspiratie voor de noteringscommissie voor Boerenkaas. Misschien dat droogte of warmte de aanvoer verder beperkt.

De Boerenkaasmarkt is niets veranderd ten opzichte van juni en de verwachting is dat dit ook niet snel zal gebeuren. Hoewel de verkopen tot nu toe prima zijn, is de aanvoer nog altijd te ruim voor de huidige vraag en is er kaas over waar kopers voor moeten worden gezocht. Deze kopers kunnen alleen over de streep worden getrokken met lagere prijzen. De voorraden zijn ruim en met de (warme) vakantieweken voor de boeg lopen ook de verkopen nog wat terug. Ook van de oudere kaas blijft nog wat in de pakhuizen liggen. Blijkbaar wordt er op diverse plekken kaas gemaakt waar geen directe vraag naar is. Het advies luidt wederom om de productie te plannen in overleg met de afnemers. Ook handelaren zijn gebaat bij een vlotte doorstroming en een aanbod dat past bij de vraag. In deze markt houden de noteringen geen stand en de commissie heeft besloten de noteringen voor juli-augustus met 10 cent te verlagen. De stemming is matig.

Prijzen Boerenkaas

2019 juni juli-augustus
12 kg 4,50 4,40
16 kg 4,65 4,55
> 20 kg 4,80 4,70
Leidse 30+ 5,05 4,95
Kruiden 4,60 4,50
Stemming redelijk matig

Op de pagina Boerenkaasnotering vindt u een overzicht van de noteringen en melkprijzen over meerdere jaren.

Reacties zijn gesloten.