Noteringen gelijk gebleven

Er is sprake van een zekere malaise op de zuivelmarkt. De opbrengstprijzen voor melkvet zijn niet meer zo standvastig, ze schommelen en de trend is eerder omlaag dan omhoog. Tel daar de lage opbrengstprijzen voor melkpoeder bij op en het beeld is compleet. Meer melk in de kaasbak geeft ook druk op de kaasprijzen. Het lijkt een mix te zijn van een afwachtende vraag en een ruim aanbod.

Over een gebrek aan afzet heeft de Boerenkaas niet te klagen. De verkopen zijn nog steeds uitstekend. De belangstelling van de detailhandel voor Boerenkaas en Kaas van de Boerderij blijft groot. De verhoging van de noteringen heeft daar geen invloed op gehad. Wellicht is deze verhoging ook nog niet altijd doorberekend aan de klanten, maar het vertrouwen dat de markt dit aankan is groot. Wel is het zo dat door de ruime aanvoer de voorraden groter beginnen te worden. Handelaren worden allengs wat kritischer bij hun inkoop. De bekende kaas van de vaste leveranciers is van harte welkom, maar extra aanvoer of nieuwe leveranciers zijn niet (altijd) nodig. Ook kwaliteit doet er meer toe: goede kaas kan langer blijven liggen. Met de kanttekening van de groeiende voorraden blijft het perspectief goed, en de noteringscommissie heeft besloten alle noteringen komende maand ongewijzigd te laten. De stemming is goed.

Prijzen Boerenkaas

2018 September Oktober
12 kg 4,90 4,90
16 kg 5,05 5,05
> 20kg 5,20 5,20
Leidse 30+ 5,35 5,35
Kruiden 5,00 5,00
Stemming goed goed

Op de pagina Boerenkaasnotering vindt u een overzicht van de noteringen en melkprijzen over meerdere jaren.

Reacties zijn gesloten.