Noteringen gelijk gebleven

De afgelopen maand was het rustig op de zuivelmarkt. De prijzen voor producten als melkpoeder en kaas staan wat onder druk, boter daarentegen is goed gevraagd en de notering daarvan is weer gestegen. Belangrijke factor voor de markt op dit moment is de onzekerheid over de aanvoer van boerderijmelk na de inwerkingtreding van het fosfaatreductieplan. Dat de aanvoer zal dalen is wel zeker, maar niet duidelijk is hoeveel.

Ook op kaasboerderijen zal er vee moeten worden afgevoerd en zal de melkproductie dus dalen. Wederom is onduidelijk wat dit zal betekenen voor de aanvoer van Boerenkaas en Kaas van de Boerderij. De aanvoer is op dit moment nog altijd ruim voor deze tijd van het jaar en de voorraden zijn ook voldoende. De afzet loopt goed door. Veruit de meeste aangevoerde kaas heeft direct of binnen enkele maanden een bestemming.  Dit betekent dat de markt in evenwicht is. Geen redenen dus voor de noteringscommissie om de noteringen aan te passen. De stemming is goed.

Prijzen Boerenkaas

2017 Februari Maart
12 kg 4,70 4,70
16 kg 4,85 4,85
> 20kg 5,00 5,00
Leidse 30+ 4,95 4,95
Kruiden 4,80 4,80
Stemming goed goed

Op de pagina Boerenkaasnotering vindt u een overzicht van de noteringen en melkprijzen over meerdere jaren.

Reacties zijn gesloten.