Noteringen gelijk gebleven

De stemming op de zuivelmarkt laat zich het best omschrijven als onzeker. Dit betekent meestal geen stijgende noteringen. De lust om in te kopen of te handelen is gering omdat het nooit zeker is of er ook weer profijtelijk verkocht kan worden. Na een geleidelijke stijging zakken de meeste noteringen weer wat weg. Daarnaast stijgt ook de melkaanvoer nog in de komende maanden. Dit alles maakt ook de richting van de boerderijmelkprijzen onzeker.

De boerenkaasmarkt onttrekt zich (op dit moment nog) aan de malaise. De verkopen zijn prima geweest in de afgelopen maanden en de belangstelling blijft groot. De Cum Laude-promotie kan deze belangstelling nog verder aanwakkeren. De voorraden zijn nu beter in evenwicht met de aanvoer en de verkopen dan een half jaar geleden en dit geeft meer vertrouwen bij de handel. De notering is recent ook weer gestegen. De huidige onzekerheid in de markt maakt handelaren echter voorzichtig. De notering lijkt op dit moment passend bij de situatie op de markt. De commissie heeft daarom besloten de noteringen voor deze maand te handhaven op hetzelfde niveau. De stemming is goed.

Prijzen Boerenkaas

2020 februari maart
12 kg 4,70 4,70
16 kg 4,85 4,85
> 20 kg 5,00 5,00
Leidse 30+ 5,25 5,25
Kruiden 4,80 4,80
Stemming goed goed

Op de pagina Boerenkaasnotering vindt u een overzicht van de noteringen en melkprijzen over meerdere jaren.

Reacties zijn gesloten.