Noteringen boerenkaas gelijk, perspectieven goed

Het is een ieder duidelijk dat het herstel op de zuivelmarkt heeft ingezet. De noteringen voor vrijwel alle producten zijn gestegen, het ene product meer dan het andere. Vooral melkvet is meer gevraagd. De notering voor boerderijmelk op de spotmarkt ligt inmiddels boven de uitbetaalprijzen van de melkfabrieken. Er liggen echter ook behoorlijke voorraden product in opslag. Dit zal een snelle stijging van de prijzen temperen. De snelheid van het herstel zal ook afhangen van de melkaanvoer in de komende maanden. Deze blijft vooralsnog op een behoorlijk niveau.

De markt voor Boerenkaas is stabiel. De afzet is de afgelopen zomerperiode behoorlijk op peil gebleven, de aanvoer is echter ook ruim voldoende. Er wordt veel kaas gemaakt en aangevoerd en de voorraden zijn daarmee ook groter dan voorheen. Nu is de markt voor Boerenkaas het afgelopen jaar sterk gegroeid, dus daar horen ook grotere voorraden bij. Er zijn producenten die nog steeds een behoorlijke vraag in de markt ondervinden, blijkbaar willen handelaren voldoende kaas op voorraad hebben om hun afnemers niet teleur te stellen. De perspectieven voor de afzet van boerenkaas zijn voor de komende maanden goed, voor een stijging van de notering is het echter nog te vroeg. Wanneer de markt zich gunstig blijft ontwikkelen kan dat wellicht later dit jaar. De noteringen blijven in september gelijk en de stemming is goed.

Prijzen Boerenkaas

2016 Augustus September
12 kg 4,30 4,30
16 kg 4,45 4,45
> 20kg 4,60 4,60
Leidse 30+ 4,55 4,55
Kruiden 4,40 4,40
Stemming goed goed

Op de pagina Boerenkaasnotering vindt u een overzicht van de noteringen en melkprijzen over meerdere jaren.

Reacties zijn gesloten.