Notering Boeren-Leidse 30+ met 20 cent verhoogd

De zuivelmarkt geeft niet echt richting aan de noteringen. Veel noteringen schommelen iets en de prijsveranderingen hangen soms samen met verwachtingen die marktpartijen hebben of hun huidige voorraadposities. Melkvet blijft wel duur, maar is iets in prijs gezakt. De melkprijzen lopen wat achter op de markt, maar stijgen nu ook, de spotmelkmarkt is echter rustig met de zomer in zicht.

De Boerenkaasmarkt is rustig, maar stabiel. De vakantieperiode is geen drukke tijd voor de afzet van Boerenkaas, maar de verkopen lopen tot op heden redelijk normaal door. De voorraadpositie is ruim, maar toch ervaren bereiders een goede vraag naar Boerenkaas. Al met al geen reden om de noteringen aan te passen. Toch heeft de commissie besloten om de notering van Boeren-Leidse 30+ met 20 cent te verhogen. De bereiding van Boeren-Leidse is bewerkelijk en de kostprijs ligt wat hoger dan die van Goudse kaas. Bereiders die beide soorten kaas maken, merken dat ze met minder werk bij de Goudse kaas toch hetzelfde rendement halen. Dit verlaagt de animo om Boeren-Leidse kaas te maken. Hoewel de markt voor Boeren-Leidse dus niet veranderd is, is er nu toch sprake van een hogere notering. Dit is in feite een technische prijsaanpassing. De stemming blijft goed.

Prijzen Boerenkaas

2018 Juni Juli
12 kg 4,75 4,75
16 kg 4,90 4,90
> 20kg 5,05 5,05
Leidse 30+ 5,00 5,20
Kruiden 4,85 4,85
Stemming goed goed

Op de pagina Boerenkaasnotering vindt u een overzicht van de noteringen en melkprijzen over meerdere jaren.

Reacties zijn gesloten.