Nog geen duidelijkheid over project weidevogelzuivel

RVO heeft het projectvoorstel van ZuivelNL inzake besteding van de 9,98 miljoen euro steungeld in de melkveehouderij goedgekeurd. De regelingen voor het op de markt brengen van weidevogelvriendelijke zuivelproducten en voor mestverwerking zijn nog in ontwikkeling. Zodra deze regelingen zijn vastgesteld, volgt nadere informatie.

Zie ook het bericht op de website van ZuivelNL (pdf).

Foto: Hans Hillewaert/Wikipedia

Reacties zijn gesloten.