Nieuwe functieverdeling binnen bestuur BBZ

De bestuursleden van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders hebben elk één of meerdere specifieke aandachtsgebieden. Vanwege vertrek van sommige functionarissen en met het oog op de toekomst zijn er enkele wijzigingen aangebracht in de functieverdeling.

In het bestaande overzicht is Theo Dekker toegevoegd aan de controlecommissie voor het keurmerk Echte Boerderijzuivel (naast Theo de Vos). Cees Slob is toegevoegd aan de controlecommissie voor het keurmerk Kaas van de Boerderij (naast Marga Mooren). Tevens wordt Cees Slob toegevoegd aan de werkgroep Cum Laude. De overige invulling in het overzicht wordt vooralsnog gehandhaafd. Op verzoek is dit overzicht beschikbaar voor belangstellenden.

Reacties zijn gesloten.