Meer duidelijkheid over gebruik GTS-logo op Boerenkaas

Op Boerenkaas moet sinds 4 januari 2016 (volgens Europese verordeningen) naast de naam Boerenkaas het Europese symbool voor Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS)  in hetzelfde gezichtsveld worden aangebracht. Maar op Boerenkaas die in het bijzijn van de consument afgesneden of gesneden wordt, is het niet verplicht om de naam Boerenkaas in combinatie met het EU-logo aan te brengen.

Dat heeft de Adviescommissie Geografische Aanduidingen, Oorsprongsbenamingen en Gegarandeerde Traditionele Specialiteiten (AGOS) gemeld aan de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders. AGOS is ingesteld door het ministerie van Economische Zaken.
Voor Boerenkaasproducenten die nog ‘verpakkingen’ hebben waarop wel de naam Boerenkaas staat maar niet het EU-logo, is het wellicht een optie om een sticker met het logo naast de benaming op de verpakking te plakken, aldus AGOS.

Toonbank of vitrine

In de detailhandel moet bij gebruik van de naam Boerenkaas ook het EU- logo voor GTS gebruikt worden. Dit moet op een zichtbare plaats en in hetzelfde gezichtsveld, bijvoorbeeld in een toonbank/vitrine, zodat het voor de consument duidelijk is dat het om een Europees beschermd product gaat.

Oude verpakkingen vervangen

AGOS raadt Boerenkaasproducenten aan om de oude verpakkingen te vervangen door verpakkingen die voldoen aan de vereisten van de Europese verordeningen 668/2014 en 664/2014, dus met de geregistreerde benaming Boerenkaas en het Europese logo voor GTS in hetzelfde gezichtsveld.

GTS, BOB en BGA

Overigens is het voor álle producten met een Europese bescherming – naast GTS zijn dat Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB) en Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) – sinds 4 januari verplicht om naast de geregistreerde benaming van het product, het Europese symbool in hetzelfde gezichtsveld te voeren.

Reacties zijn gesloten.