Marga van der Poel interim-secretaris BBZ

Na het vertrek van Jan Wanders waren de bestuurswijzigingen weliswaar gedaan, maar helaas trof secretaris Jacob Vreeling vervelende gezondheidskwesties op zijn pad. Ook Jacob is uit de roulatie en het bestuur heeft Marga van der Poel bereid gevonden om als interim-secretaris het gat op te vullen.

Het bestuur was onder de leiding van Irene van de Voort reeds erg zelfwerkzaam. De werkzaamheden worden voortgezet zoals het bestuur en de commissies beoogd hebben. In de tussentijd vinden er gesprekken plaats met LTO over een mogelijke oplossing. Veel kwesties komen aan bod, maar vooral wenst het BBZ-bestuur Jacob beterschap.

Reacties zijn gesloten.