Kaasapp verder uitgerold

Zoals de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders al eerder heeft laten weten aan zijn leden, wordt de kaasapp Ficaseo verder uitgerold.

In eerste instantie kunnen BBZ-leden die Kaas van de Boerderij-merken gebruiken de kaasapp toepassen. Maar mocht u ook al gebruik willen maken van Ficaseo, dan kunt u zich melden bij het BBZ-secretariaat: secretariaat@boerderijzuivel.nl.

Reacties zijn gesloten.