Jaarlijkse ledenvergadering en Cum Laude 2016

Op 10 maart 2016 wordt ’s morgens de jaarlijkse ledenvergadering gehouden en ’s middags de prijsuitreiking van de jaarlijkse Cum Laude-verkiezing.

Leden van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders ontvangen te zijner tijd hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Voor deelname aan de Cum Laude is het van belang dat men de enigszins aangepaste voorwaarden goed ter harte neemt. U kunt de wijzigingen in De Zelfkazer van december en ook in de eerste uitgave in 2016 lezen. Ook zijn de reglementen binnenkort op de website www.boerderijzuivel.nl te raadplegen.

Reacties zijn gesloten.