Jaarlijkse bijdrage voor studieclubs

Studieclubs met betrekking tot de boerderijzuivelsector kunnen van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders een bijdrage krijgen van maximaal 400 euro per jaar. Er gelden een aantal voorwaarden.

Om in aanmerking te komen voor de bijdrage gelden de voorwaarden dat:

– een studieclub als zodanig bekend en geregistreerd is;
– de deelnemers van de studieclub voor het merendeel lid zijn van de BBZ;
– de aanvraag voor de bijdrage wordt gedaan door een lid van de BBZ, zijnde een deelnemer aan de studieclub;
– de doelstelling van een specifieke bijeenkomst waarvoor een financiële vergoeding wordt gevraagd, een toegevoegde waarde heeft voor de deelnemers en de boerderijzuivelsector.

Positieve impuls

De Bond van Boerderij-Zuivelbereiders draagt studieclubs met betrekking tot de boerderijzuivelsector een warm hart toe. De BBZ is van mening dat deelname aan studieclubs positief bijdraagt aan de kennis en kunde van haar leden, de professionaliteit breder gedeeld wordt en de sector daarmee een positieve impuls krijgt.

Nadere informatie over de bijdrage voor studieclubs kunt u verkrijgen bij het BBZ-secretariaat: w.grootwassink@boerderijzuivel.nl of mobiel: 06-51378291.

Reacties zijn gesloten.