Inspiratiebijeenkomst voor geitenkaasbereiders

De Bond van Boerderij-Zuivelbereiders organiseert een kennisdeelmiddag speciaal voor geitenkaasbereiders. Zij kunnen die middag vragen voorleggen aan een deskundige en ze bespreken met andere geitenkaasbereiders.

Vragen die tijdens de bijeenkomst aan de orde kunnen komen zijn:

  • Hoe zorg je voor constante kwaliteit?
  • Wat zou je met wei kunnen?
  • Wat voor andere kazen zou je eens kunnen gaan maken/is behoefte aan in de markt?

Barbara Hart van Barlactica gaat met de deelnemers geitenkaas proeven en geeft een schets van variatiemogelijkheden.  Irene van de Voort, voorzitter van de bond, sluit de middag af.

Datum: donderdag 3 november 2016 van 13.00 tot 16.30 uur
Aanmelden: uiterlijk 31 oktober middels een mail naar josevangerven@outlook.com
Locatie: Remeker, Postweg 110 Lunteren

Foto: Pixabay

Reacties zijn gesloten.