Inschrijven subsidie weidevogelzuivel van 15 mei tot 30 juni

Melkveehouders kunnen van 15 mei tot 30 juni subsidie aanvragen voor het op de markt brengen van weidevogelvriendelijke zuivelproducten. De aanvragen worden beoordeeld door ZuivelNL. De maximale subsidie bedraagt 5.000 euro per melkveehouder en 100.000 euro per collectief van melkveehouders. In totaal is 250.000 euro beschikbaar.

Uit het steunpakket dat de Europese Commissie in 2015 aan de veehouderij in de EU beschikbaar stelde, reserveerde staatssecretaris Van Dam 250.000 euro voor projecten van melkveehouders die deelnemen aan een weidevogelpakket in het kader van de Regeling agrarisch natuurbeheer en geborgd weidevogelvriendelijke zuivelproducten op de markt brengen of gaan brengen. Op deze wijze worden initiatieven gestimuleerd die gericht zijn op het vermarkten van de inzet van melkveehouders voor weidevogelbeheer.

Aanmelden bij ZuivelNL

Om voor de subsidie voor weidevogelzuivel in aanmerking te komen, zijn criteria vastgesteld en is van 15 mei tot 30 juni 2016 een inschrijfperiode geopend. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij ZuivelNL, alléén via e-mail, info@zuivelnl.org. Zie voor een nadere toelichting het aanvraagformulier subsidie weidevogelzuivel (pdf).

Foto: Wikimedia/Berend Jan Stijf

Reacties zijn gesloten.