Hygiëncode: waar loopt u tegenaan?

De Bond van Boerderij-Zuivelbereiders is begonnen met de inventarisatie om de Hygiënecode voor boerderijzuivelbereiding te kunnen aanpassen. Hiervoor vraagt de BBZ ook de hulp van de boerderijzuivelbereiders die met de huidige Hygiënecode werken.

De BBZ hoort graag of er zaken zijn waar producenten tegenaan lopen als er een controle komt van het COKZ. Dus zaken die wel in de Hygiënecode staan maar die de boerderijzuivelbereider anders doet (gemakkelijker misschien wel).

Een voorbeeld: In de Hygiënecode staat dat als je de kaaskorst wast voor rode korstflora je iedere 6 weken je waswater moet laten testen op listeria. Maar hoe vaak moet je testen als je de kaas wast via een plantenspuit en het doekje na gebruik weggooit. Of als je maar 1 keer per 2 weken deze kaassoort maakt.

Dit soort zaken wil de BBZ ook meenemen in de nieuwe Hygiënecode. U kunt de zaken waar u tegenaan loopt doorgeven aan Gea van der Puijl via het e-mailadres geavanderpuijl@zuiveladvies.nl.

Reacties zijn gesloten.