Goede opkomst ledenvergadering 2017

De ledenvergadering van de BBZ van 2017 is op 22 maart gehouden in het Wapen van Waarder in Waarder. Leden konden meteen kazen inleveren voor de Cum Laude Awards en de opkomst was goed: er waren ongeveer vijftig leden aanwezig.

Belangrijke agendapunten waren natuurlijk de jaarstukken en de begroting. In de begroting was geen heldere verdeling van de promotiegelden over de verschillende activiteiten voorgesteld, en de leden wilden dit wel graag. Zodoende komt het bestuur in het najaar terug bij de leden met een extra jaarvergadering.
Voor 2017 zijn de actuele dossiers: 1) promotieprogramma structureren; 2) financiën herschik­ken; 3) lobby voor benaming Gouds op gethermiseerde kaas; 4) herziening ­hygiënecode; 5) puntentelling zuivel; 6) statu­ten mogelijk openen voor ambachtelijke bereiders; 7) commissie voor zuivel­fabrieken; 8) ledenlijst updaten; 9) studieclubs.
Het bestuur kan weer vol aan de bak, gelukkig versterkt met twee nieuwe bestuursleden die per acclamatie werden gekozen. Dit zijn Jeantine van Dusseldorp en Leo Kool. Welkom en veel succes als bestuurslid.

Foto: Irene van de Voort

Reacties zijn gesloten.