Gesprek met RVO en Ministerie van LNV over Boerenkaas

Een aantal bestuursleden van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders is heeft vorige week een gesprek gehad met het RVO, het Ministerie van LNV en het COKZ in Den Haag over het GTS-productdossier Boerenkaas.

De BBZ wil de Boerenkaas beter kunnen beschermen en is hier al langere tijd mee bezig. In dit gesprek is naar voren gekomen dat er in het productdossier wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. Onder andere het toevoegen van de beschrijving van het caseïnemerk dat gebruikt dient te worden. Uiteindelijk zal de Europese Commissie moeten besluiten of deze wijzigingen doorgevoerd mogen worden, wat ook nog enige tijd in beslag zal nemen. Dit wordt vervolgd.

Reacties zijn gesloten.