Fosfaatrechten

In dit jaar, 2018, zijn de fosfaatrechten ingevoerd. Het bestuur van de BBZ heeft in de afgelopen periode overleg gehad met een beleidsadviseur van RVO. Elke zelfzuivelaar die een beschikking heeft ontvangen met betrekking tot de fosfaatrechten met een hoger getal dan de forfaitaire norm (39,1 kg fosfaat per koe) en meer dan 50% verwerkt moet vanaf 2015 rekenen met de normen voor de zelfzuivelaars en die betreffen 7.500 kg melk per koe, hetgeen overeenkomt met 39,1 kg fosfaat. Bij uitbreiding van het bedrijf waarbij er meer dan 50% verwerkt blijft worden, moet er per koe 39,1 kg fosfaat aangekocht worden.

De BBZ gaat verder in overleg met de RVO omtrent de toekomst inzake de fosfaatrechten. Het gaat hierbij om zelfzuivelaars die stoppen met de zuiveltak of minder eigen melk gaan verzuivelen. Wanneer er immers in 2015 meer dan 50% verwerkt werd en dit wordt in de toekomst minder dan 50% of helemaal 0%, dan moet er weer volgens de werkelijke productie gerekend worden, terwijl de beschikking gebaseerd is op de forfaitaire norm. In dit verdere overleg worden ook de normen besproken voor nieuwkomers.

Naast bovenstaande blijft het van belang, wanneer u een beschikking heeft ontvangen die volgens u niet correct is, dat u zelf bezwaar maakt tegen de beschikking. Zijn er verder vragen omtrent bovenstaande, dan kan er contact opgenomen worden met Cees Slob, 06 – 12 62 16 93.

Foto: Twan Wiermans

Reacties zijn gesloten.