FACE vertegenwoordigd op CDG Milk

De BBZ is verenigd met alle Europese boeren en ambachtelijke zuivelaars in het FACE-netwerk: Farmhouse and Artisan Cheese & Dairy Producers European Network. Dit netwerk bestaat nu negen jaar en begint zijn vruchten af te werpen. Zo heeft FACE een plek gekregen in de zogenaamde Civil Dialoge Group Milk (CDG Milk).

CDG Milk is een commissie van het Directoraat landbouw van de Europese Commissie. Er zitten landbouwlobbyisten in van Copa (de Europese LTO), van Cogeca (de Europese zuivelcoöperaties) en van EDA (de Europese zuivelindustrie). Maar ook van Food en Drink Europe, de levensmiddelenindustrie, omdat die industrie veel melkproducten aankoopt voor haar producten. Ten slotte zit ook de zuivelhandel in deze commissie. Al deze groepen sturen tussen vijf en tien lobbyisten naar de CDG Milk. Zo ver is FACE nog niet, namens de boerderijzuivelaars was er één vertegenwoordiger.

Boter is heel duur

De marktsituatie wordt goed in de gaten gehouden door de Europese Commissie. Ze moeten nog heel wat magere melkpoeder uit de interventie verkopen. Boter is heel duur. Slimste opmerking die gemaakt werd: een koe kan niet alleen vet produceren.
Iedereen was heel blij dat sojamelk geen melk meer genoemd mag worden. Alle lobbyisten benadrukten dat de Europese Commissie dit goed dicht moet houden.

Definitie kaas wijzigen

Tijdens de vergadering bleek dat de zuivelindustrie de definitie van kaas wil wijzigen. ‘Vroeger’ was kaas altijd gestremde melk, maar tegenwoordig kan het vet en eiwit zijn dat op wat voor manier dan ook bij elkaar gehouden wordt. Mag het dan kaas heten? Die discussie gaan we voeren in Europa. FACE gaat een standpunt schrijven, dat kaas gestremde melk is, en anders niet. Dit komt ook in het BBZ-bestuur terug, om de mening van Nederland hierover op te halen.

Beschermde benamingen na Brexit

Verder blijft de regeling BOB/BGA/GTS, dus de beschermde benamingen zoals GTS Boerenkaas, bestaan in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit. Dus de BOB Stilton en de BOB Cheddar blijven bestaan. In het Engels is de afkorting overigens PDO, dit om de discussie nog wat makkelijker te maken.
De leden van de Europese Commissie benadrukten nog eens hoe verschrikkelijk complex de Brexit is, en wat een enorm hoofdpijndossier. Totale chaos, als er geen akkoord komt, is nog steeds niet uitgesloten. Ook douanecontroles worden een ramp. Maar in al deze kwesties vormt de BOB/BGA/GTS-regeling dus een lichtpuntje; er ligt al een akkoord over. Maar het is nog te vroeg om te hopen dat de kazen van de Engelse boerderijen het begin worden van een Breturn.

Reacties zijn gesloten.