Extra ledenvergadering BBZ

Op woensdagavond 6 september om 20.00 houdt de BBZ een extra ledenvergadering om het jaarverslag 2016 en begroting 2017 en 2018 vast te stellen. De vergadering wordt gehouden in Waarder.

Aan de leden wordt gevraagd deze datum alvast in de agenda te reserveren. Uitnodiging en stukken volgen te zijner tijd.

Reacties zijn gesloten.