Einde aan EU-promotiecampagne boerderijzuivel 2013-2016

Op 7 juli 2016 komt er een eind aan de huidige driejarige promotiecampagne voor boerderijzuivel die mede door de EU is gefinancierd. De andere helft was afkomstig van het voormalige Productschap Zuivel; dit geld was door de gehele boerderijzuivelsector bijeengebracht via een heffing.

Alhoewel effecten moeilijk te meten zijn, is de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders (BBZ) van mening dat de campagne de afgelopen jaren duidelijk heeft bijgedragen aan een goed imago en bekendheid van de boerderijzuivelproducten.
De actieve invulling van het programma is gedaan door TIME Food Solutions, in de persoon van Atie van Olst. Een eindverslag met een overzicht van de resultaten wordt deze zomer opgemaakt.

Vervolg

De BBZ tracht in de toekomst vanuit een jaarlijkse heffing bij haar leden de promotie voor boerderijzuivel op een goede en verantwoorde basis een vervolg te geven.

Reacties zijn gesloten.