Eenvoudigere voedselveiligheidsregels voor kleine winkeliers

Kleine winkeliers hoeven geen gebruik meer te maken van complexe voedselveiligheidsmanagementsystemen. Het Europese agentschap voor voedselveiligheid (Efsa) heeft op verzoek van de Europese Commissie een eenvoudiger systeem voorgesteld.

Veel kleine foodretailers hebben moeite om te voldoen aan de eisen van de bestaande voedselveiligheidmanagementsystemen. Vooral de toepassing van vaak complexe risicoanalyses en kritische controlepunten (HACCP) kunnen een probleem vormen: er zijn gewoonweg onvoldoende middelen en kennis aanwezig.

Gemakkelijk uit te voeren

De Efsa zegt voor kleine winkeliers een eenvoudig systeem te hebben ontwikkeld dat gemakkelijk te begrijpen en uit te voeren is. De nieuwe aanpak maakt gebruik van stroomschema’s om de stadia van de productie samen te vatten, een begeleidende vragenlijst en simpele tabellen die een overzicht geven van voedselveiligheidsrisico’s en de controlemaatregelen.

Meer over het nieuwe systeem voor kleine winkeliers is te vinden op de website van de Efsa.

Reacties zijn gesloten.