Een nieuw jaar en een nieuw gezicht

In de eerste plaats wensen wij u namens het bestuur en medewerkers/vrijwilligers van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders (BBZ) een goed en gezond 2016. Gezond in alle opzichten. Allereerst natuurlijk gezondheid voor u en uw dierbaren, maar ook een diergezond 2016 én een financieel gezond 2016!

De BBZ zal zich ook dit jaar ten volle inzetten voor de belangen van de boerderijzuivelaars in Nederland. Wij blijven strijden voor de sector, voor een zo goed mogelijk verdienmodel en ruimte voor ontwikkeling zonder dwingende regelgeving. Zonder u, onze trouwe leden, kunnen wij dit niet. Wij hopen dan ook dat u ons ook dit jaar blijft steunen!

Nieuw opzet BBZ-nieuwsbrief

Het nieuwe gezicht is de wijze waarop u vanaf nu de periodieke nieuwsbrief van de BBZ ontvangt. We gaan daarmee de negende jaargang van de BBZ-nieuwsbrief in. Deze nieuwe opzet maakt een integraal onderdeel uit van de website van De Zelfkazer. Naast de vaste frequentie, die gekoppeld is aan de maandelijkse berichtgeving van de prijsnoteringen, zal er incidenteel een nieuwsbrief kunnen verschijnen. Evenals  tussentijds ook algemeen nieuws via de nieuwsbrief u zal bereiken. We adviseren u dan ook om regelmatig www.vakbladdezelfkazer.nl te checken op actualiteiten.

Het bestuur van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders

Foto: Pixabay

Reacties zijn gesloten.