Communicatie en promotie BBZ 2017 … en verder

Vorig jaar is er in binnen de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders een nieuwe promotiecommissie (PromCom) samen­gesteld. Deze staat onder voorzitterschap van Cees Slob. Leden zijn op dit moment Lisette van der Burg, Marijke Booij, Karin van Veen en Sjaak Koopman.

Eind 2016 is er een marketingcommunicatiebureau geselecteerd om de nieuwe communicatie-promotiecampagne mede vorm te geven. Dit is Heldergroen geworden uit Haarlem.
Onlangs zijn het BBZ-bestuur en de PromCom bij elkaar geweest om te brainstormen en te discussiëren over de nieuwe strategie en activiteiten. De eerste bedenksels worden nu uitgewerkt.

Cum Laude Awards

Vooruitlopend op dit wordt er reeds hard gewerkt aan de voorbereiding van de Cum Laude Awards in maart. Een zeer belangrijke bijeenkomst voor ieder lid van de BBZ.
Hiermee laten we zien wat de verschillende boeren in huis hebben en tonen dit aan een breder publiek van onder andere kaas­speciaalzaken, handel, horeca en food­writers. Wat is er mooier dan deze groots opgezette promotieactiviteit?!

Reacties zijn gesloten.