COKZ: verplicht gebruik van EU-logo op GTS-Boerenkaas

Per 4 januari 2016 geldt de verplichting om het GTS-logo aan te brengen op GTS-Boerenkaas. Dat heeft het COKZ gemeld aan de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders.

Vanuit het COKZ is in december een brief gestuurd over de eisen waaraan bepaalde kazen moeten voldoen met betrekking tot de etikettering. In Nederland is bijvoorbeeld de naam Boerenkaas als een Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS) geregistreerd. De vereisten zijn in het productdossier opgenomen. In de Verordening (EU) nr. 1151/2012 zijn daarnaast de eisen opgenomen met betrekking tot de namen, symbolen en aanduidingen. Hieruit blijkt dat op de etikettering het bijbehorende symbool van de EU moet worden aangebracht, en moet de geregistreerde naam van het product in hetzelfde gezichtsveld staan als het logo. Facultatief is het al dan niet aanbrengen van de woorden ‘gegarandeerde traditionele specialiteit’ of de afkorting GTS.

De verplichting om het logo van ‘GTS’ op het etiket op de kaas die in de handel wordt gebracht (bij huisverkoop, via retail of export) aan te brengen, geldt vanaf 4 januari 2016. COKZ ziet als toezichthouder toe op de naleving.

Redelijke termijn

De BBZ heeft in het contact hierover met COKZ te horen gekregen dat als de producent actie onderneemt om het logo voor elkaar te krijgen, er dan een redelijke termijn is af te spreken met COKZ waarop het voor elkaar moet zijn.

Reacties zijn gesloten.