COKZ beantwoordt vragen over gebruik van Europese GTS-logo

Het COKZ heeft een aantal vragen van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders beantwoord over het gebruik van het EU-GTS-logo op GTS Boerenkaas.

Het gebruik van het GTS-logo komt voort uit EU-regelgeving. Uitgangspunt van deze EU-regelgeving is dat er bekendheid wordt gegeven aan de door de EU beschermde producten én dat de consument niet wordt misleid door bijvoorbeeld kaas aan te bieden als Boeren­kaas, terwijl het geen Boerenkaas is.

Huisverkoop en voorverpakt

Het COKZ laat weten dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen Boerenkaas die bij huisverkoop wordt verkocht en Boerenkaas die al dan niet voorverpakt wordt verkocht aan de handel, supermarkten en dergelijke. De Bond van Boerderij-Zuivelbereiders legde het COKZ een aantal vragen voor over het gebruik van het EU-GTS-logo. Hieronder vindt u de vragen en de antwoorden van het COKZ.

Vraag 1: Kan huisverkoop en rechtstreekse levering van Boerenkaas in kleine hoeveelheden aan winkels vrijgesteld worden van etikettering en zo ja, wanneer precies?
Antwoord: Kaas die op de plaats van verkoop (in de winkel, inclusief huisverkoop en verkoop op de markt) ‘los’ wordt verkocht en na het snijden wordt verpakt, wordt niet beschouwd als ‘voorverpakte kaas’; het product zelf hoeft dan niet van een etiket te worden voorzien. In dat geval moet de verkoper van de kaas ervoor zorgen dat de geregistreerde naam en het bijbehorende EU-logo duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn voor de consument. Dit kan bijvoorbeeld door een bordje met deze gegevens bij de desbetreffende kaassoort te plaatsen. Er is in dit geval geen sprake van een vrijstelling van etikettering, maar van toepassing van warenwetregelgeving.

Vraag 2: Wat moeten boeren doen die Boerenkaas aan de tussenhandel leveren?
Antwoord: Blanco hele Boerenkazen en Boeren-Leidse kazen met sleutels (dus zonder (vloei-)etiket en/of banderol) die aan de tussenhandel worden geleverd, hoeven niet te worden voorzien van het EU-GTS-logo.
Hele kazen die met een etiket en/of banderol aan de tussenhandel worden geleverd, moeten wel voorzien worden van alle voorgeschreven aanduidingen/informatie, dus ook van de naam van de kaassoort en het bijbehorende EU-logo (bij elkaar, in hetzelfde gezichtsveld). Als reeds op het etiket bijvoorbeeld ‘Boerenkaas’ staat vermeld, kan worden volstaan met het bijplakken van het EU-GTS-logo. In folie verpakte stukken kaas die aan de tussenhandel worden geleverd, moeten ook volledig geëtiketteerd worden. Ook de naam van de kaassoort en het bijbehorende EU-logo moeten (bij elkaar, in hetzelfde gezichtsveld) op de verpakking of het etiket staan. Als reeds op het etiket bijvoorbeeld ‘Boerenkaas’ staat vermeld, kan worden volstaan met het bijplakken van het EU-GTS-logo.

Vraag 3: Als een kaasmaker of de tussenhandel Boerenkaas mét een caseïnemerk van Het Kaasmerk en zónder (vloei-)etiket en/of banderol rechtstreeks levert aan winkels, moet hij dan ook het EU-GTS-logo aanbrengen op de kaas?
Antwoord: Als de producent blanco Boerenkaas (uitsluitend voorzien van een caseïnemerk en zonder (vloei-)etiket en/of banderol) levert aan tussenhandel of winkels, hoeft er geen EU-GTS-logo te worden aangebracht. Dit hoeft pas te gebeuren als de kaas wordt verkocht aan de consument: de verkoper aan de consument moet ervoor zorgen dat de consument niet wordt misleid. Het logo dient wel te worden aangebracht zodra de tussenhandelaar een (vloei-)etiket of banderol aanbrengt.

Vraag 4: Als de kaasmaker of tussenhandel een vloei-etiket en/of banderol aanbrengt op de Boerenkaas, voor welk formaat van EU-GTS-logo moet dan worden gekozen? En mag het logo in zwart-wit worden aangebracht?
Antwoord: De diameter van het GTS-logo moet ten minste 15 mm bedragen, maar mag worden verkleind tot 10 mm op kleine verpakkingen of producten. Voor de tekst in het symbool moeten hoofdletters van lettertype Times Roman worden gebruikt. Gebruik van de symbolen in zwart-wit is alleen toegestaan als zwart en wit de enige kleuren inkt zijn die op de verpakking worden gebruikt. Als de achtergrond van de verpakking of het etiket donker is, mogen de symbolen in negatiefdruk worden weer­gegeven.

Beschikbaarheid logo

De afbeelding van het logo, voor gebruik in bijvoorbeeld uw winkel, vindt u hier: GTS-logo (pdf). Promotiemateriaal met het logo (kaaspapier, banderollen et cetera) is verkrijgbaar bij het Centraal Promotiepunt of Euroflex. Deze bedrijven zijn bekend met het logo.

Reacties zijn gesloten.