Cees Slob gekozen in BBZ-bestuur

Cees Slob (48) uit Giessenburg is gekozen in het bestuur van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders. Daarmee is het bestuur weer voltal­lig met zeven leden. Cees Slob werd op de BBZ-ledenvergadering van 10 maart bij acclamatie door de leden benoemd.

Voorafgaand aan de ledenvergadering meldde Cees dat hij samen met twee broers een melkvee­houderij met 180 koeien runt en waarvan alle melk wordt verwerkt op het eigen bedrijf. Cees is verantwoordelijk voor de kaasmakerij op het bedrijf.
Het BBZ-bestuur is vooral verheugd dat met zijn benoeming ook de groep ‘thermiseerders’ en ‘pasteuriseerders’ in het bestuur is vertegenwoordigd.
De aftredende en herkiesbare bestuursleden Irene van de Voort en Jan Wanders werden op 10 maart beiden herbenoemd.

Reacties zijn gesloten.