Brainstorm over promotiecampagne boerenkaas

Naar aanleiding van een eerder bestuursbesluit is er op 13 juli 2016 op Kaasboerderij van Veen een brainstorm georganiseerd over de promotie/marketing van boerenkaas onder leiding van Arie Schaap en José van Gerven.

Voor een brede input en draagvlak zijn deelnemers geworven vanuit de promotiecommissie, het bestuur en overige leden. Ondanks de vakantieperiode was er op de brainstormbijeenkomst een grote verscheidenheid van deelnemers.

Op het programma stond het volgende:

Wat willen we met de marketing/promotie van boerenkaas?

  1. Inventarisatie: wat heeft huidige promotie opgeleverd?
  2. Marketing is meer dan promotie. Hoe krijg je toegang tot markten/doelgroepen:  introductie door Arie over marketing, 4 (5) P’s , drie R’s.
  3. Filmpje pure trends. Inventarisatie van dromen/ambities: Op welke voorbeelden uit andere sectoren ben je stikjaloers? Waarom? Wat willen wij daaruit meenemen?
  4. Doelgroepen als keten schetsen: wat missen we nog?
  5. Aan de slag in groepjes over doelgroepen: welke boodschap willen wij neerleggen voor onze belangrijkste doelgroepen? Aan welke communicatiemiddelen denk je dan?
  6. Overige relevante criteria/eisen waaraan marketing moet voldoen? Wanneer zijn we tevreden (ook in relatie tot beschikbare budget).

Er is enthousiast meegedacht, terug- en vooruitgeblikt en richting bepaald. Op basis van de geleverde input is een briefing opgesteld en wordt een keuze gemaakt tussen vier bureaus om een voorstel te doen aan de BBZ voor een nieuwe campagne. De keuze voor de bureaus is met name gemaakt op basis van kennis/activiteiten op gebied van merkidentiteit, strategische positionering, on- en offline media, kennis en ervaring in foodsector en referenties van leden.
Het voorstel ligt nu bij het bestuur en daar zal verder besloten worden.

Reacties zijn gesloten.