Boerenkaasvereniging van start gegaan

In nauwe samenwerking met de BBZ is er een nieuwe kaasvereniging van start gegaan: de Boerenkaasvereniging. De vereniging zal zich specifiek bezig houden met Boerenkaas volgens het Gegarandeerde Traditionele Specialiteit-dossier.

Boeren die lid zijn van deze vereniging hebben de mogelijkheid een enigszins gewijzigd stempel op hun Boerenkaas te leggen; een zogenaamde QR-code is toegevoegd. Deze QR-code is een nieuwe wijze voor traceerbaarheid. Wie de QR-code inscant met bijvoorbeeld een smartphone ziet welk bedrijf de betreffende Boerenkaas bereid heeft. Voor de rest zijn er geen wijzigingen ten opzichte van het traditionele stempel. Naast de reeds bekende controles zullen aangesloten leden periodiek een controle kunnen verwachten van de Boerenkaasvereniging. De vereniging zal samen met de BBZ optrekken om de echtheid van Boerenkaas te waarborgen.

Reacties zijn gesloten.