Boerenkaasnoteringen met 20 cent gestegen

De stemming op de zuivelmarkt is goed. De feestdagen zorgden traditioneel voor een dip in de noteringen voor vloeibare producten. Het aanbod aan melk is die week altijd wat hoger dan de vraag. Gebrek aan verwerkingscapaciteit is meestal de oorzaak, niet zozeer de vraag naar eindproducten. Melkpoeder is nog altijd goed gevraagd, kaas stabiel, de vraag naar melkvet blijft nog altijd wat achter. Toch is de verwachting dat de huidige boerderijmelkprijzen gemakkelijk stand kunnen houden of wellicht nog iets kunnen stijgen. De grote onzekere factor is de politieke en economische ontwikkeling in de wereld. Die kan nog roet in het eten gooien.

De marktsituatie bij de Boerenkaas is nog niet veel gewijzigd. De verkopen waren wel prima in de afgelopen maanden en de verwachting is dat het product nog altijd in de belangstelling zal blijven staan bij de consument. Streekproducten doen het op alle fronten goed bij het winkelend publiek en Boerenkaas sluit daar mooi op aan. De voorraad aan kaas is nu stabiel op een behoorlijk hoog niveau, maar voor goede courante partijen is nog altijd plek. Veruit de meeste kaas verlaat volgens schema de pakhuizen en dan dient de voorraad weer te worden aangevuld. Een enkele partij is over de hand en blijft wat langer liggen, of er moet iets met de prijs worden gedaan om het af te zetten. Er is in dat opzicht sprake van een stabiele markt, maar de vooruitzichten zijn goed.

De commissie heeft besloten de kaas op een iets hoger niveau te noteren: 20 cent per kg erbij. Dit is niet zozeer ingegeven door de markt, maar meer door het hoge kostenniveau van productie en opslag. De stemming is goed.

Prijzen Boerenkaas

2019-2020 december januari
12 kg 4,50 4,70
16 kg 4,65 4,85
> 20 kg 4,80 5,00
Leidse 30+ 5,05 5,25
Kruiden 4,60 4,80
Stemming goed goed

Op de pagina Boerenkaasnotering vindt u een overzicht van de noteringen en melkprijzen over meerdere jaren.

Reacties zijn gesloten.